Anak Mbah Djabbar

Nyai Hj. Muhsinah

Beliau adalah seorang wanita yang berpengaruh di masyarakat, karena pengetahuannya dalam ilmu agama Islam. Beliau duduk sebagai guru pesantren muslimat di Maskumambang. Tidak kurang dari 200 orang yang datang mengaji ke tempat tersebut. Sebagai seorang yang sholehah beribadah dengan baik, mengajar dengan aktif di pesantren itu. Beliau faham benar dalam ilmu – ilmu Tajwid Al – Qur’an, Fiqih, Tauhid dan Tasawwuf.

Beliau tidak segan – segan bertanya kepada siapa saja yang dianggap mengerti apabila menemui masalah yang masih diragukan. Beliau seorang yang berbudi tinggi dan berdiri tegak diatas garis – garis syari’at Islamiyah sehingga tidak dapat dipengaruhi oleh suasana dan lingkungan.

Nyai H. Muhsinah kawin dengan K. Ali dan memperoleh keturunan 5 orang anak yaitu :

  1. K. Ma’sum (seorang ahli hisab yang terkenal di seluruh Indonesia juga sebagai pendiri Pondok Pesantren Seblak Jombang)
  2. H. Mahbub
  3. KH. Adlan
  4. Musidah
  5. Rohimah.

Nyai Muhsinah wafat pada tahun 1363 H dalam usia 63 tahun.

© 2014 - 2022 IKKAD. All Rights Reserved
Dibuat dengan ♥ oleh Pikar Labs